Bestuursrechtelijke rapportages.

”Het werk van een handhaver is buiten te vinden.”

Dit is een vaak voorkomende kreet in de handhavingswereld.
Natuurlijk klopt dit maar daarnaast ligt er ook een grote taak om de zaken van buiten helder en correct op papier te zetten.

In de praktijk blijkt toch met regelmaat dat veel handhavers dit lastig vinden.
Het schriftelijke deel van het werk is toch een enorm belangrijk onderdeel van het werk.
Zonder heldere verslaglegging kan niet worden doorgepakt door de organisatie.
Een jurist heeft een heel heldere rapportage nodig om op een juiste wijze te kunnen overgaan tot bestuursrechtelijke handhaving.

Deze training is volledig op de praktijk gebaseerd. Dit hebben we afgetoetst middels de CanMEDS:
– Organisatie
– Professionaliteit
– Communicatie
– Samenwerking
– Kennis en wetenschap
– Maatschappelijk handelen
– Vakinhoudelijk handelen

We gaan onder andere in op controles in de horeca.
Met deze sector zijn vaak enorm grote financiële belangen gemoeid waardoor een heldere verslaglegging van essentieel belang is voor een juridische afdeling. Het is immers niet ondenkbaar dat een ondernemer een goede, dure advocaat in de arm neemt.

Met ónze training zetten wij een simpele maar zeer heldere werkwijze uitéén, waarna uw medewerkers in staat zijn dergelijke stukken helder en correct te formuleren. “Oefening baart kunst!” Dit gezegde gaat zeker op voor onze training.

Naast onze dagtraining zijn ook verschillende mogelijkheden op maat toepasbaar.
Zo kunnen wij, zowel vanaf de basis als vanuit een gevorderd perspectief, met uw team werken aan het verbeteren van kwaliteit en aan de inhoud van hun rapportages.
Onze rapportages hebben in de praktijk standgehouden bij commissies en in rechtbanken.
Wij komen met deze training tot een product welke wijzelf in de praktijk hebben opgemaakt.

Offerte
Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen.
U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.
Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.