Kim's hart voor de Zorg

KIM’S VISIE
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten een doel hebben en een betekenisvol leven hebben.
Wij willen dat onze cliënten invloed hebben op wat er gebeurd in hun omgeving.

We kijken naar uw persoonlijke situatie en houden rekening met uw wensen en voorkeuren.
We vinden het belangrijk dat cliënten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Wij willen onze bijdrage leveren door kwalitatief uitstekende en betrokken zorg te leveren.

Hier streven wij naar
Zorg bieden die werkt aan de mensen die dit nodig hebben. Dit doen wij graag door heel betrokken te zijn met de cliënten.
De kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en persoonlijk functioneren wordt veel aandacht aan besteed.

Buiten de verzorging en verpleging vinden wij het belangrijk dat mensen blijven bewegen indien dit mogelijk is.
Wij vinden het ook belangrijk dat mensen niet in een sociaal isolement terecht komen.

Zo bereiken we dat
Met respect voor de eigenheid van mensen werken wij toe naar verbetering, herstel en behoud van gezondheid en welzijn.
Onze werkwijze is open en persoonlijk. Wij zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Wij willen ervoor zorgen dat mensen, indien mogelijk, zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven en als het kan helpen we zodat mensen de regie terugkrijgen.

Met wie
Allereerst met ons top-team van zorgverleners!
Samen met de cliënt en, als de cliënt dat wil, met de naast betrokkene(n) stellen we een zorgplan op.
Kim’s hart voor de Zorg werkt samen met partijen die dicht bij de mensen staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers en huisartsen.
Met elkaar vormen we een netwerk rondom mensen met een zorgvraag.
Ons doel is om de zorgverlening zo passend en persoonlijk mogelijk te maken.
De cliënt en zijn netwerk vormen daarbij het middelpunt. Zo kan er op elk moment en in elke levensfase passende hulp worden geboden.

Kijk voor meer informatie op onze website www.kimshartvoordezorg.nl