Processen-verbaal (Bevindingen/Aanhouding).

”Het werk van een handhaver is buiten te vinden.”

Dit is een vaak voorkomende kreet in de handhavingswereld.
Natuurlijk klopt dit, maar daarnaast ligt er ook een grote taak om de zaken van buiten, helder en correct op papier te zetten.

In de praktijk blijkt toch met regelmaat dat veel handhavers dit lastig vinden.
Het schriftelijke deel van het werk is toch een enorm belangrijk onderdeel van het werk.
Zonder heldere verslaglegging kan er ook niet doorgepakt worden door een politieorganisatie of door het Openbaar Ministerie.

Zij hebben een heel helder proces-verbaal nodig om op een juiste wijze te kunnen overgaan tot strafrechtelijke handhaving dan wel vervolging.

Deze training is volledig op de praktijk gebaseerd. Dit hebben we afgetoetst middels de CanMEDS:
– Organisatie
– Professionaliteit
– Communicatie
– Samenwerking
– Kennis en wetenschap
– Maatschappelijk handelen
– Vakinhoudelijk handelen

We gaan onder andere in op een aanhouding met verzet, een casus als belediging of bedreiging.
Dergelijke casussen kunnen grote impact hebben op uw medewerkers en dan is het natuurlijk van groot belang dat het Openbaar Ministerie een heldere en correcte verslaglegging heeft.
Hebben zij dit niet, dan kan een zaak geseponeerd worden of bij een rechter zorgen voor een lagere straf voor de verdachte.

De laatste jaren heeft de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht een grote overvloed van strafzaken.
Wanneer een proces-verbaal dan niets aan de verbeelding overlaat kunnen zij in dergelijke zaken zorgen voor een juiste uitspraak, die recht doet aan zowel verdachte als aan het slachtoffer.

Met ónze training zetten wij een simpele maar zeer heldere werkwijze uitéén, waarna uw medewerkers in staat zijn dergelijke stukken helder en correct te formuleren. “Oefening baart kunst!” Dit gezegde gaat zeker op voor onze training.

Naast onze dagtraining, zijn ook verschillende mogelijkheden op maat toepasbaar.
Zo kunnen wij, zowel vanaf de basis als vanuit een gevorderd perspectief, met uw team werken aan het verbeteren van kwaliteit en aan de inhoud van hun rapportages.
Onze processen-verbaal hebben in de praktijk standgehouden in rechtbanken en bij gerechtshoven.
Wij komen met deze training tot een product welke wijzelf in de praktijk hebben opgemaakt.


Offerte
Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen.
U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.
Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.