Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA

R.T.G.B.
De afgelopen jaren verhard de maatschappij helaas meer en meer.
Uw medewerkers komen in de praktijk soms in ongemakkelijke of gewelddadige situaties.

Hiervoor is aan uw medewerkers een geweldsbevoegdheid toegekend
of zal deze in de nabije toekomst aan uw medewerkers worden toegekend.

Aan deze geweldsbevoegdheid is het jaarlijkse examen RTGB (I, II, III of IV) gekoppeld als eis om deze bevoegdheid te behalen of te behouden. Ter voorbereiding op dit examen bieden wij onze training aan.

Deze training is volledig op de praktijk gebaseerd.
Dit hebben we afgetoetst middels de CanMEDS:
– Organisatie
– Professionaliteit
– Communicatie
– Samenwerking
– Kennis en wetenschap
– Maatschappelijk handelen
– Vakinhoudelijk handelen

Wij hebben in de praktijk, vanuit zowel politieoogpunt als uit handhavingsoogpunt, jarenlang gewerkt met deze bevoegdheden. Het overgrote deel van de trainers doet dit nog steeds.

Daarnaast hebben wij ieder jaar opnieuw de examens moeten halen en hebben dit altijd tot grote tevredenheid van onze eigen trainers en examinatoren gedaan.

Doordat het werken met de regelgeving uit onder andere de Ambtsinstructie voor ons een tweede natuur is, kunnen wij deze training met een zeer hoge mate van kwaliteit geven aan uw medewerkers.

Wij maken de theoretische lesstof interactief door het houden van quizzen en het uitwerken van praktijkcasussen.

Naast de examentraining wordt ingegaan op praktijkcasussen, ervaren door uw eigen medewerkers.
Zo kan een voorgevallen casus opnieuw worden uitgezet en kunnen zij reflecteren op hun eigen handelen.

Met het oog op het huidige messengeweld in Nederland laten wij hen kennismaken met verschillende vormen van zelfverdediging tegen dit geweld met lijfsbehoud van zichzelf en hun collega's op één!

Buiten de verschillende vormen van zelfverdediging en technieken voor het aanhouden van verdachten,
wordt ook ingegaan op communicatieve vaardigheden.

De-escalatie moet te allen tijde worden betracht alvorens overgegaan wordt tot het toepassen van bevoegdheden en geweld.


Offerte
De frequentie, inhoud en vorm van onze RTGB-trainingen kunnen afgestemd worden op de behoeften van uw organisatie en uw medewerkers.

Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen.
U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.

Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.