Zorg voor leren

Missie
Zorg voor leren heeft als missie om mensen te helpen meer vrijheid te ervaren door te leren.
Dat doen we betrokken, ondernemend, optimistisch en moedig.

 "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag.
Leer een man hoe hij moet vissen en je voedt hem zijn leven lang.
Als je hem leert leren, dan hoeft hij niet elke dag vis te eten."

Visie

 • Een organisatie is niets anders dan de optelsom van de prestaties van alle individuele medewerkers.
  Een medewerker maakt dan ook het verschil met de concurrentie
 • Wij geloven dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neerleggen tot het beste resultaat leidt en vertalen dit door in onze opleidingsactiviteiten
 • Iedereen kan zich ontwikkelen
 • Zorg voor leren volgt de ontwikkelingen in de markt met het doel om qua opleidingsaanbod,
  middelen en werkvormen voorop te blijven lopen
 • Het opleidingsbeleid wordt afgestemd op de geldende wet- en regelgeving en keurmerken.
 • Het welzijn van de cliënten en medewerker staat voorop


Ten aanzien van onze opleidingsactiviteiten streven we het volgende na:

 • Daar waar mogelijk zorgen we voor een landelijke erkenning of branchecertificering of accreditatie ten behoeve van het landelijk kwaliteitsregister van de te behalen certificaten/diploma’s
 • We streven ernaar dat het leren met plezier wordt gedaan door de deelnemers.
  Wij geloven dat dit een positieve invloed heeft op het leerrendement
 • Leren van successen is sneller en krachtiger dan het leren van fouten. Succes motiveert.
  Zowel het gevoel succesvol te kunnen zijn als het gevoel succesvol te zijn geweest. Een belangrijk uitgangspunt voor het inrichten van leertrajecten is sterkten en successen als vertrekpunt te nemen, hieruit motivatie te putten en op successen te sturen
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.
  We verwachten van deelnemers dat zij een doel en een plan hebben, dat ze willen leren en zich proactief opstellen.

 


Kijk voor meer informatie op onze website www.zorgvoorleren.nl