Waarnemen, Observeren en Communiceren

W.O.C.

Wat is deze training?


De training “waarnemen, observeren en communiceren” wordt gegeven door drie instructeurs met een politieachtergrond.
Het minimaal aantal deelnemers aan deze training is 18 personen. Het maximaal aantal deelnemers per training is 30 personen.


Het is een interactieve training waarbij de trainees actief meedoen. Zo starten we met een quiz waardoor we goed kunnen zien hoever iemand al is in deze materie. Na de quiz zal de training officieel van start gaan.


De kracht van het waarnemen, observeren en communiceren
Een kleine verandering kan zeer grote gevolgen hebben, maar zie je gemakkelijk over het hoofd. Door een goede observatie kun je hier goed op inspelen. Het maakt het leven en de werkzaamheden efficiënter en gemakkelijker.

Waarom deze training?
Het is ons opgevallen dat op de werkvloer wel wordt waargenomen en geobserveerd, maar dat het niet altijd duidelijk is hoe je met die ervaring om moet gaan.
Daarnaast gaan we dieper in op verschillende manieren van communiceren en het geven dan wel ontvangen van feedback.


Het rapporteren van een bepaald moment is zeer belangrijk. Wanneer goede observaties zijn uitgevoerd tijdens zo'n moment, zal de rapportage concreter moeten worden. Dit geeft meer motivatie om op elkaar terug te rapporteren, met als gevolg, dat er geen informatie verloren gaat.
Wij laten de trainees het belang van een goede rapportage zien.


Tijdens deze training presenteren wij iets wat in de politiewereld constant wordt gebruikt: de Doel Aanpak Analyse.


Doel Aanpak Analyse:
Om de doelmatigheid en zelfreflectie te borgen hebben we de doel aanpak analyse herschreven. De doel aanpak analyse kan voor alles in het leven worden ingezet en komt oorspronkelijk uit de politiewereld.

Voor wie is deze training bedoeld:
Tijdens het ontwikkelen van deze training kwamen we erachter dat deze training niet alleen in de zorg inzetbaar is. Daar was de training aanvankelijk wel voor bedoeld. De training is echter voor meerdere branches interessant.


Deze training voor iedereen goed om te volgen. In de volgende branches is het bijna een must te noemen:


 • Zorg
 • Beveiliging
 • Openbare orde


Ook kan deze training worden gegeven op en voor scholen. Hierbij kan de training worden gegeven aan de studenten en aan de docenten.


Wat bereiken we met deze training:

 • Het team is nog meer in staat situaties in te schatten
 • De verschillen tussen waarnemen en observeren zijn duidelijk
 • Meerdere vormen van observeren worden aangeleerd
 • De verdieping van meerdere vormen van communicatie worden uitgediept
 • Het team leert sneller te schakelen
 • Tools voor het geven van feedback met meerdere methoden
 • Tools voor het krijgen van feedback
 • Omgaan met kritiek
 • Bekend worden en inzetten van de Doel aanpak analyse


Hoe doen we dat:
In deze training geven we handvatten om het werk beter en gemakkelijker uit te voeren.
Wij merken dat mensen met behulp van deze training hun werk efficiënter uitvoeren. Dit scheelt niet alleen tijd, ook de kwaliteit van het werk is beter. Bovenal wordt het team hechter en sterker.

Systematiek van CanMEDS:
Door de handvatten uit deze training kunnen de cursisten meer kwaliteit bieden.
Dit omdat zij een bepaalde structuur voor zichzelf kunnen ontwikkelen. Zij kunnen hierdoor nog professioneler hun werk doen. Je kunt namelijk een discussie of incident voor zijn wanneer je hierop anticipeert en observeert.
Daarnaast is het belangrijk dat je de kracht van de communicatie kent en dit op de juiste manier weet in te zetten.

In deze training maken we gebruik van de systematiek van CanMEDS.
Zo hebben we de training geschreven en beoordeeld op zeven kernwaarden:

Vakinhoudelijk handelen
Communicatie
Samenwerking
Kennis en wetenschap
Maatschappelijk handelen
Organisatie
Professionaliteit en kwaliteit


Offerte
Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen. U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.
Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.