Onze training RTGB

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB)


HET RTGB EXAMEN HALEN

De afgelopen jaren verhard de maatschappij helaas meer en meer. Uw medewerkers komen in de praktijk soms in ongemakkelijke of gewelddadige situaties. Hiervoor is aan uw medewerkers een geweldsbevoegdheid toegekend of zal deze in de nabije toekomst aan uw medewerkers worden toegekend.
Wij bieden hiervoor onze Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB) training aan.

VOLLEDIG OP DE PRAKTIJK GEBASEERD

Aan deze geweldsbevoegdheid is het jaarlijkse examen RTGB (I, II, III of IV) gekoppeld als eis om deze bevoegdheid te behalen of te behouden. Ter voorbereiding op dit examen bieden wij onze training aan.

CanMEDS

Deze training is volledig op de praktijk gebaseerd. Dit hebben we afgetoetst middels de CanMEDS:

  • Organisatie,
  • Professionaliteit,
  • Communicatie,
  • Samenwerking,
  • Kennis en wetenschap,
  • Maatschappelijk handelen,
  • Vakinhoudelijk handelen.

VANUIT HET OOGPUNT BEKEKEN

Wij hebben in de praktijk, vanuit politieoogpunt als uit handhavingsoogpunt, jarenlang gewerkt met deze bevoegdheden. Het overgrote deel van de trainers doet dit nog steeds. Daarnaast hebben wij ieder jaar opnieuw de examens moeten halen en hebben dit altijd tot grote tevredenheid van onze eigen trainers en examinatoren gedaan.

Tweede natuur

Doordat het werken met de regelgeving uit onder andere de Ambtsinstructie voor ons een tweede natuur is, kunnen wij deze training met een zeer hoge mate van kwaliteit geven aan uw medewerkers.
Wij maken de theoretische lesstof interactief door het houden van quizzen en uitwerken van praktijkcasussen.


Reserveren

Heeft u interesse in de training Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB)? Reserveer de training dan direct!

HET WINNEN VAN ELKAARS VERTROUWEN


Naast de examentraining wordt ingegaan op praktijkcasussen, ervaren door uw eigen medewerkers.
Zo kan een voorgevallen casus opnieuw worden uitgezet en kan eenieder reflecteren op het eigen handelen.

Zelfverdediging

Met het oog op het huidige messengeweld in Nederland laten wij trainees kennismaken met verschillende vormen van zelfverdediging tegen dit geweld, met lijfsbehoud van zichzelf en hun collega’s op één!
Onder onze trainers hebben wij onder andere executieve HOvJ ’s werken. We kunnen daarom ook de voorgeleiding van een aangehouden verdachte goed simuleren. Zo kom je goed beslagen ten ijs bij een echte aanhouding.

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB)


DE-ESCALATIE, ZELFVERDEDIGING EN COMMUNICATIE


Buiten de verschillende vormen van zelfverdediging en technieken voor het aanhouden van verdachten, wordt ook ingegaan op communicatieve vaardigheden. De-escalatie moet te allen tijde worden betracht alvorens overgegaan wordt tot het toepassen van bevoegdheden en geweld.

Uw behoeftes

De frequentie, inhoud en vorm van onze RTGB-trainingen kunnen afgestemd worden op de behoeften van uw organisatie en uw medewerkers.

Lees hier meer over onze Teambuilding op maat training.


Reserveren

Benieuwd naar onze Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA (RTGB) training? Reserveer de training dan direct!

Bent u geïnteresseerd in onze trainingen? Of zou u graag een training op maat willen laten ontwikkelen voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.
info@provectatrainingen.nl
-
06 - 46 14 22 84

Copyright (C) 2024 - Provecta Trainingen KvK: 90591828