Waarnemen, Observeren en Communiceren

W.O.C.

In de training W.O.C. maken we het verschil tussen waarnemen en observeren bekend. Ook gaan we in op verschillende vormen van communicatie en wat hiervan de uitkomsten kunnen zijn.

Deze training is volledig op de praktijk gebaseerd. Dit hebben we afgetoetst middels de CanMEDS:

- Organisatie
- Professionaliteit
- Communicatie
- Samenwerking
- Kennis en wetenschap
- Maatschappelijk handelen
- Vakinhoudelijk handelen


De hoofddoelen binnen deze training zijn:

- Feedback geven
- Feedback ontvangen
- Omgaan met kritiek
- Kritiek ombuigen naar feedback
- Waarnemen
- Observeren
- Communiceren
- Empathisch vermogen
- Doel Aanpak Analyse


Het is een interactieve training waarbij we vooral veel aan de gang gaan met de groep.


Offerte
Omdat wij de training volledig op uw organisatie laten aansluiten kunt u hier een offerte aanvragen. U krijgt daarna een vragenlijst van ons die u zo volledig mogelijk in dient te vullen.
Op deze manier kunnen wij een passende offerte voor u opmaken.